SAPIENT CONSULTING

Sapient Consulting a apărut ca un furnizor de servicii suport pentru firmele de grup, cele mai importante fiind cele financiare, juridice și accesarea fondurilor europene. În prezent serviciile sunt oferite tuturor clienților Sapient Group.

Servicii oferite:

Consultanță, asistarea și reprezentare în orice fel de operațiuni la Oficiul Registrului Comerțului și anume:

 1. Înmatriculări în Registrul Comerțului, persoane fizice sau juridice: Înființări SRL, PFA, II, IF, etc.
 2. Modificări acte constitutive.
 3. Majorări/reduceri de capital social.
 4. Cesiuni părți sociale, intrări/retrageri asociați.
 5. Numire/revocare administrator.
 6. Înființări/radieri puncte de lucru, sucursale, filiale.
 7. Modificări de sedii, prelungire contracte sedii.
 8. Modificare denumire societate.
 9. Autorizări de funcționare.
 10. Completare obiecte de activitate.
 11. Modificări date de identificare asociați.
 12. Obținere duplicat certificat de înregistrare (CUI).
 13. Suspendare/reluare activitate.
 14. Obținere certificat constatator.
 15. Orice alte înregistrări/operațiuni la Registrul Comerțului.

Servicii integrate de proiectare:

 1. Proiectare și reproiectare de arhitectură, proiectare clădiri rezidențiale, proiectare clădiri industriale, comerciale și de servicii, reproiectare clădiri (refațadizări, recompartimentări, extinderi, mansardări și etajări), relevee de arhitectură, avize de funcționare, simulări 3D și video, autorizații și avize, documentații tehnice și detalii.
 2. Proiectare de rezistență.
 3. Documentații urbanistice: P.U.D. (plan urbanistic de detaliu), P.U.Z. (plan urbanistic zonal), studii de oportunitate.
 4. Expertize tehnice ale clădirilor pentru rezistență și stabilitate, expertize tehnice de securitate la incendiu.
 5. Scenarii de securitate la incendiu.
 6. Consultanță, urmărire de șantier, dirigenție de șantier.
 7. Proiecte de instalații termice și sanitare, instalații electrice.
 8. Audit energetic, certificat energetic.

Compare